نمایش آنلاین و زنده اتحادیه خرازی نمایش آنلاین اتحادیه

اسامي بازرسين اتحاديه ..................................................................................

اسامي بازرسين اتحاديه ..................................................................................

گفتگوي جناب آقاي عبدالله اسفندياري نائب رئيس اول اتحاديه با خبرگزاري ايسنا در خصوص ايمني بازار بزرگ تهران مورخ 30 تير ماه 96

گفتگوي جناب آقاي عبدالله اسفندياري نائب رئيس اول اتحاديه با خبرگزاري ايسنا در خصوص ايمني بازار بزرگ تهران مورخ 30 تير ماه 96

اعضاي هيئت مديره

اعضاي هيئت مديره بر اساس ماده هشت موضوع تبصره يك ماده بيست و يك آيين نامه اجرائي قانون نظام صنفي ..................................................

آخرين اخبار

اطلاعيه اتاق اصناف تهران در خصوص صندوق فروشگاهي .........................................................................................................................................................

.بخش نامه اتاق اصناف تهران در خصوص طرح سرشماري اتباع افغاني غير مجاز.......................................................................................................

ضوابط خاص صدور پروانه كسب و رسته هاي اتحاديه خرازي فروشان و وابسته......................................................

اطلاعيه اتاق اصناف در خصوص برگه تشخيص ماليات..................................................................................................................................................................

اطلاعيه اتاق اصناف در خصوص آزمون دوره اي وسايل توزين و سنجش مورد استفاده در دادوستد عمومي....................................................................

بخشنامه اتاق اصناف تهران در خصوص سوء استفاده و مراجعه برخي از افراد به عنوان مامور مبازره با قاچاق كالا و ارز

.بخش نامه امور مالياتي........................................................................................................

بخش نامه اصلاحيه ق .ن. ص....................................................................................................

آئين نامه اجرائي; موضوع نصب واستفاده ار سامانه صندوق فروش; ............................................................................................................................................

اسامي بازرسين اتحاديه ..................................................................................

روزنامه های امروز

عضویت در خبرنامه اتحادیه