نمایش آنلاین و زنده اتحادیه خرازی نمایش آنلاین اتحادیه

اعضاي هيئت مديره

اعضاي هيئت مديره بر اساس ماده هشت موضوع تبصره يك ماده بيست و يك آيين نامه اجرائي قانون نظام صنفي ..................................................

ضمناً ساختمان مذكور مجهز به آسانسور نيز مي باشد

جهت انجام امور اداري به نمايندگي اتحاديه مستقر در بازار به نشاني 15خرداد روبروي پله هاي نوروزخان-نبش كوچه همايون ساختمان غفاري پلاك 465 طبقه سوم مراجعه فرمائيد

آخرين اخبار

فهرست فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي غير مجاز وقاچاق موجود در كشور........................................................................................................................................................................................................

بخش نامه سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان تهران درخصوص فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي غير مجاز وتقلبي ..............................................................................................................................................................................................

بخش نامه اتاق اصناف ايران درخصوص تفاهم نامه مجدد با نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور.................................................................................................................................................................................

بخش نامه سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران مبني بر پايگاه اطلاعاتي بانوان كارآفرين (سازمان توسعه تجارت ايران) .........................................................................

بخشنامه اتاق اصناف درخصوص كارفرمايان درهنگام عقد قرارداد با پيمانكاران مربوطه نسبت به اخذ تاييديه صلاحيت ايمني وانجام كار ...................................................................................................................................................

اطلاعيه اتاق اصناف درخصوص حمل ونقل برون شهري پديده شوم قاچاق كالا ........................................................................................................................................................

اطلاعيه درخصوص نحوه تنظيم برگ گزارش بازرسي با موضوع عدم ارائه فاكتور خريد به بازرسين وصدور فاكتور فروش....................................................................

اطلاعيه سازمان تعزيرات حكومتي استان تهران درخصوص نحوه همكاري با بازرسان مبني بر رعايت قوانين نظام صنفي ، درج قيمت ،صدور فاكتور... ....................................................................................................

اطلاعيه اتاق اصناف در خصوص بخشودگي جرايم ماليات بر ارزش افزوده فارغ از بستانكاربودن مودي بارعايت ماده 119 ق.ن.ص................................................................................

هيات مديره اتحاديه............................................................................................................................................................................................................................................................................................

روزنامه های امروز

عضویت در خبرنامه اتحادیه