نمایش آنلاین و زنده اتحادیه خرازی نمایش آنلاین اتحادیه

ثبت نام بيمه تكميلي (بيمه ايران) آغاز شد

ثبت نام بيمه تكميلي (بيمه ايران) آغاز شد..........................................................................................................................................

اسامي بازرسين اتحاديه ..................................................................................

اسامي بازرسين اتحاديه ..................................................................................

گفتگوي جناب آقاي عبدالله اسفندياري نائب رئيس اول اتحاديه با خبرگزاري ايسنا در خصوص ايمني بازار بزرگ تهران مورخ 30 تير ماه 96

گفتگوي جناب آقاي عبدالله اسفندياري نائب رئيس اول اتحاديه با خبرگزاري ايسنا در خصوص ايمني بازار بزرگ تهران مورخ 30 تير ماه 96

اعضاي هيئت مديره

اعضاي هيئت مديره بر اساس ماده هشت موضوع تبصره يك ماده بيست و يك آيين نامه اجرائي قانون نظام صنفي ..................................................

آخرين اخبار

اطلاعيه اتاق اصناف در خصوص نصب و استفاده صندوق مكانيزه فروش در سال 97......................................................................................

اطلاعيه اتاق اصناف تهران در خصوص پيرايش ، شستشو و جمع آوري ، تعويض تابلوها و سايبان هاي فرسوده.....................................................

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص ممنوعيت افزايش قيمت كالا و خدمات تا پايان فروردين 97......................................................................

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص خودداري از ارايه اطلاعات نادرست و تبليغات خلاف واقع از طريق وسايل ارتباط جمعي

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص خودداري از بكارگيري اتباع بيگانه فاقد پروانه كار معتبر...................................................

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص استرداد بي قيد و شرط وجوه دريافتي بابت فروش تلفن همراه قاچاق.........................................................................

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص دوره رايگان آتش نشاني.......................................................................

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص طرح شكايت به اتاق اصناف و مراجع قانوني جهت جبران خسارات آسيب ديدگان آشوب هاي اخير

نامه معاونت غذا و دارو در خصوص عدم استفاده از شير خشك با نام تجاري ; lactalis Nutrition Sant ساخت ; كشور فرانسه

ثبت نام بيمه تكميلي (بيمه ايران) آغاز شد..........................................................................................................................................

روزنامه های امروز

عضویت در خبرنامه اتحادیه