نمایش آنلاین و زنده اتحادیه خرازی نمایش آنلاین اتحادیه

اعضاي هيئت مديره

اعضاي هيئت مديره بر اساس ماده هشت موضوع تبصره يك ماده بيست و يك آيين نامه اجرائي قانون نظام صنفي ..................................................

آخرين اخبار

6ارديبهشت95; .....................................................................................................................

21بهمن94 - نامه معاونت نظارت بر اماكن عمومي درخصوص مقابله با ترويج روز والنتاين . . .; ...................................................................................................

9دي94 - نامه اتاق اصناف تهران در خصوص ساماندهي ويترين مغازه ها و استفاده از مانكن مروج بدحجابي; ..........................................................

12مهر94 - بخشنامه اتاق اصناف در خصوص ضرورت درج قيمت در مبادي توليد و نصب برچسب قيمت و نرخنامه در مبادي عرضه

2شهريور94 - نامه معاونت ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي درخصوص طومار حاوي امضا اعضاي صنف

روزنامه های امروز

عضویت در خبرنامه اتحادیه