کد مطلب : 43185 تاریخ مطلب : 1398/09/02

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص اجرايي شدن شرايط اخذ تسهيلات مربوط به برات , خريد دين و گشايش اعتبار اسنادي داخلي - ريالي جهت استفاده بنگاه هاي اقتصادي و متصديان واحد صنفي

نیمتا روزنامه های صبح کشور