کد مطلب : 40783 تاریخ مطلب : 1398/05/01

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص الزام بر بيمه نمودن ساختمان , اموال و اثاثيه , وسايط نقليه پرسنل

نیمتا روزنامه های صبح کشور