کد مطلب : 40753 تاریخ مطلب : 1398/04/24

نامه کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان در خصوص توليد و توريع و فروش کليه اسباب بازي هاي داخلي که فاقد مجوزهاي لازم و گواهي ثبت و مجوز توليد از سوراي نظارت بر اسباب بازي که ممنوع بوده و در حکم کالاي قاچاق مي باشد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور