کد مطلب : 38294 تاریخ مطلب : 1398/02/08

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص مجاز بودن واردات و ثبت سفارش مواد اوليه و ملزومات خصوط توليد تا سقف سيصدميليون دلار بدون انتقال ارز تا پايان سال

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص مجاز بودن واردات و ثبت سفارش مواد اوليه و ملزومات خصوط توليد تا سقف سيصدميليون دلار بدون انتقال ارز تا پايان سال

نیمتا روزنامه های صبح کشور