کد مطلب : 38159 تاریخ مطلب : 1397/12/27

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص اخلال در نظم عمومي از طريق اجير کردن کارگر در جهت هدايت اجباري مشتريان به واحد هاي صنفي

نیمتا روزنامه های صبح کشور