کد مطلب : 37125 تاریخ مطلب : 1397/12/19

نامه کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان در خصوص عدم فروش محصولي به نام اسلايم که به دليل عدم کيفيت و غير بهداشتي بودن فاقد مجوز استاندارد مي باشد

نیمتا روزنامه های صبح کشور