کد مطلب : 37076 تاریخ مطلب : 1397/12/07

اطلاعيه سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکي در خصوص اعلام فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي غيرمجاز

اطلاعيه سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکي در خصوص اعلام فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي غيرمجاز

نیمتا روزنامه های صبح کشور